Đăng Nhập
Có câu "Vui đâu chầu ..." gì?
A. Mồm
B. Trực
C. Đấy
D. Rìa
Hành động cô gái tỏ tín hiệu cho chàng trai được tiếp cận có thể ví với cụm từ nào?
A. Bật đèn pha
B. Bật đèn pin
C. Bật đèn đường
D. Bật đèn xanh
Chữ cái nào liền sau chữ cái "T" trong bảng chữ cái tiếng việt?
A. Chữ V
B. Chữ S
C. Chữ Y
D. Chữ U
Ai là đạo diễn bộ phim về đề tài chiến tranh "Mùi cỏ cháy" được công chiếu 2012?
A. Nguyễn Hữu Mười
B. Nguyễn Hữu Phần
C. Nguyễn Khắc Lợi
D. Nguyễn Thanh Vân
Ojgi trong tiếng Nhật có nghĩa là gì?
A. Thói quen ẩm thực
B. Nghi thức cuối chào
C. Văn hóa trà đạo
D. Phong cách truyện tranh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: