Đăng Nhập
Loài vật nào có lớp vỏ cứng bên ngoài?
A. Sứa
B. Bạch tuộc
C. Ốc
D. Cá thờn bơm
Con vật nào khi ngủ thì treo ngược mình và chúc đầu xuống đất?
A. Cu li
B. Vượn
C. Tu hú
D. Dơi
Từ nào còn thiếu trong câu sau "Thiếu tháng 8 mất mùa ngư, thiếu tháng ... mất mùa điểu"?
A. Tư
B. Năm
C. Sáu
D. Chạp
Đâu là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Vũ Trọng Phụng?
A. Số đen
B. Số bạc
C. Số đỏ
D. Số hên
Trong "Căn phòng đặc biệt" quà của vua nước Phổ tặng cho Nga hoàng Pyotr đệ nhất được phủ hoàn toàn bằng vật liệu gì?
A. Vàng
B. Gỗ bạch dương
C. Hổ phách
D. Kim cương

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: