Đăng Nhập
Đâu là tên một bài hát của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương?
A. Quạt trần
B. Quạt giấy
C. Quạt điện
D. Quạt mo
Quạt mo thường được làm từ cây gì?
A. Cây tre
B. Cây dừa
C. Cây cau
D. Cây bàn
Quạt mo thường được làm từ cây gì?
A. Cây tre
B. Cây dừa
C. Cây cau
D. Cây bàn
Địa danh nào được nhắc đến trong câu ca sau: "Hởi cô thắt giải lưng xanh/Có về ... với anh thì về/... có bến Đò Chè cso dinh Tổng đốc, có nghề ươm tơ"?
A. Thanh Hóa
B. Thái Binh
C. Bình Định
D. Nam Định
Tính đến nay 2012 ai đang nắm giữ kỷ lục số bàn thắng tại các kỳ World Cup?
A. Gerd Muller
B. Miroslav Klose
C. Luis Nazario Ronado
D. Just Fontaine
Luis Nazario Ronado 15 bàn thằng, 2 người có 14 bàn là a và b

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: