logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Nói chưa rõ, chưa thành câu gọi là gì?

A. Bập bênh

B. Bập bẹ

C. Tập tành

D. Tập nói

2. Dị tật ở chân gọi là gì?

A. Cà kê

B. Cà cuống

C. Cà nhắc

D. Cà tàng

3. Trong thời kỳ chống Mỹ phụ nữ gọi là đội quân gì?

A. Tóc dài

B. Không kính

C. Không tóc

D. Quần lụa

4. Trong nhạc phẩm "Tình ca Tây Bắc" Người con gái được ví như cái gì?

A. Sông Mã

B. Sông Na

C. Sông Đà

D. Sông Rốm

5. Ngày 18/6/1919 ai đã gởi bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị Vecxây?

A. Võ Nguyên Giáp

B. Hồ Chí Minh

C. Phan Văn Trường

D. Phan Châu Trinh

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: