Đăng Nhập
Nói chưa rõ, chưa thành câu gọi là gì?
A. Bập bênh
B. Bập bẹ
C. Tập tành
D. Tập nói
Dị tật ở chân gọi là gì?
A. Cà kê
B. Cà cuống
C. Cà nhắc
D. Cà tàng
Trong thời kỳ chống Mỹ phụ nữ gọi là đội quân gì?
A. Tóc dài
B. Không kính
C. Không tóc
D. Quần lụa
Trong nhạc phẩm "Tình ca Tây Bắc" Người con gái được ví như cái gì?
A. Sông Mã
B. Sông Na
C. Sông Đà
D. Sông Rốm
Ngày 18/6/1919 ai đã gởi bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị Vecxây?
A. Võ Nguyên Giáp
B. Hồ Chí Minh
C. Phan Văn Trường
D. Phan Châu Trinh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: