Đăng Nhập
Trường thể thao thiếu niên nghiệp dư dầu tiên ở Việt Nam?
A. Trường thể thao thiếu niên 10/10
B. Trường thể thao thiếu niên 20/11
C. Trường thể thao thiếu niên 2/9
D. Trường thể thao thiếu niên 8/3
Trong tác phẩm “Truyện Kiều”, Kiều đã mắc lừa ai rồi khuyên Từ Hải đầu hàng triều đình?
A. Kim Trọng
B. Hồ Tôn Hiến
C. Thúc Sinh
D. Mã Giám Sinh
Trong bài thơ “Sông lấp”, Tú Xương đã nhầm tiếng ếch kêu với tiếng gì?
A. Gọi Đò
B. Gọi Mình
C. Gió
D. Tiếng Chim
Nhà thơ Hoàng Cầm đã dùng cụm từ gì để tả màu sắc tranh Đông Hồ?
A. Màu Xanh
B. Màu Đỏ
C. Màu Vàng
D. Màu Dân Tộc
Bộ phim “Tây du ký” của điện ảnh Trung Quốc dựa trên nguyên tác của tác giả nào?
A. Ngô Thừa Ân
B. Cúc Giác Lượng
C. Vương Thụy
D. Vu Mẫn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: