Đăng Nhập
Người ta thường chúc nhau "Thượng lộ ..." gì?
A. Bình tĩnh
B. Bình an
C. Bình đẳng
D. Bình vôi
AC Milan là đội bóng của quốc gia nào?
A. Anh
B. Nga
C. Đức
D. Ý
Rau húng quế còn được gọi là rau húng gì?
A. Ngan
B. Gà
C. Chó
D. Ngỗng
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. Sun xoe
B. Xun xoe
C. Xun soe
D. Sun soe
"Vân cát thần nữ" là danh xưng tôn vinh ai?
A. Bà Chúa Liễu Hạnh
B. Tiên Dung
C. Bà Triệu
D. Hai bà Trưng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: