logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Người ta thường chúc nhau "Thượng lộ ..." gì?

A. Bình tĩnh

B. Bình an

C. Bình đẳng

D. Bình vôi

2. AC Milan là đội bóng của quốc gia nào?

A. Anh

B. Nga

C. Đức

D. Ý

3. Rau húng quế còn được gọi là rau húng gì?

A. Ngan

B. Gà

C. Chó

D. Ngỗng

4. Từ nào sau đây viết đúng chính tả?

A. Sun xoe

B. Xun xoe

C. Xun soe

D. Sun soe

5. "Vân cát thần nữ" là danh xưng tôn vinh ai?

A. Bà Chúa Liễu Hạnh

B. Tiên Dung

C. Bà Triệu

D. Hai bà Trưng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: