Đăng Nhập
Bánh đa cua là đặc sản của tỉnh thành nào sau đây?
A. Hà Nội
B. Hải Dương
C. Hải Phòng
D. Thái Bình
Phần lời của ca khúc "Tiểu Đoàn 307" được phổ từ thơ của ai?
A. Tố Hửu
B. Nguyễn Bính
C. Tế Hanh
D. Chế Lan Viên
Tác phẩm nào sau đây không phải của nhà văn Vũ Bằng?
A. Lọ Văn
B. Miếng ngon Hà Nội
C. Bốn mươi năm nói láo
D. Một chuyến đi
Một chuyến đi: là một sáng tác của Nguyễn Tuân
Đâu là tên một tác phẩm cảu nhà văn Vũ Bằng?
A. 20 năm nói láo
B. 30 năm nói láo
C. 40 năm nói láo
D. 60 năm nói láo
Tác phẩm "Dị Hương" của nhà văn Sương Nguyệt Minh đạt giải thưởng hội nhà văn Việt Nam 2010 thuộc thể loại nào?
A. Thơ
B. Truyện ngắn
C. Tiểu thuyết
D. Văn học dịch

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122391
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: