Đăng Nhập
"Cắt nửa vầng Trăng" là ca khúc do ca sỹ nào thể hiện thành công nhất?
A. Quang Linh
B. Long Nhật
C. Mỹ Linh
D. Hồng Nhung
Kỳ Worldcup 2014 được tổ chức ở đâu?
A. Brasil
B. Argentina
C. Mexico
D. Chile
Chỉ số thông minh được dựa trên đơn vị khoa học nào ?
A. Thể tích Đại não
B. Khối lượng Đại na
C. Chỉ số IQ
D. Chỉ số BMI
Ảo thuật gia nổi tiếng nhất nước Mỹ?
A. Oliver Kan
B. David Copperfield
C. William Hospert
D. Robert Killer
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ?
A. 8/3
B. 27/7
C. 26/3
D. 22/12

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: