Đăng Nhập
Cửa khẩu "Bình Hiệp" thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Đồng Tháp
B. An Giang
C. Kiên Giang
D. Long An
Cửa khẩu "Xuân Tô" thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. An Giang
B. Kiên Giang
C. Long An
D. Đồng Tháp
Cửa khẩu "Nậm Cắn" thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Hà Tĩnh
B. Quảng Bình
C. Quảng Trị
D. Nghệ An
Cửa khẩu "Hoành Mô" thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Lạng Sơn
B. Nghệ An
C. Thanh Hóa
D. Quảng Ninh
Cửa khẩu "Mộc Bài" ở tỉnh Tây Ninh giữa Việt Nam - Campuchia tên cửa khẩu phía nước bạn là gì?
A. Lok
B. BrâyVo
C. Bavet
D. Phnom Den

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: