Đăng Nhập
Charlemange là tên thật của vị vua nào?
A. Karl đại dế
B. Alexander đại đế
C. Heirich đệ tứ
D. Otto đại đế
Đảo lớn nhất của Philippines, nơi có thủ đô Manila, tên là gì?
A. Visayas
B. Luzon
C. Cebu
D. Midanao
Đơn vị đo độ dài nào sau đây lớn nhất?
A. mm
B. km
C. m
D. dm
Đơn vị đo độ dài nào sau đây nhỏ nhất?
A. Milimet
B. Kilomet
C. Met
D. Decimet
Loài côn trùng nào có tốc độ bay nhanh nhất (145 km/giờ)?
A. Ong
B. Chuồn chuồn
C. Châu chấu
D. Ruồi
Côn trùng bay nhanh nhất - Ruồi trâu (Tabanidae). Loài này có khoảng 4.500 loài phân bố trên khắp thế giới. có mặt ở khắp các châu lục. Chúng được mệnh danh là loài bay nhanh nhất trong thế giới côn trùng. Tốc độ bay của nó lên đến 145 km/giờ, đặc biệt chúng còn có khả năng đổi hướng đột ngột mà không cần giảm tốc.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: