Đăng Nhập
Bộ nhiễm sắc thể của con người là 2n bằng bao nhiêu?
A. 24
B. 36
C. 42
D. 46
Sự linh hoạt của AND được đảm bảo bởi tính yếu của các liên kết Hiđrô theo nguyên tắc nào?
A. Bổ sung
B. Hỗ trợ
C. Liên kết
D. Cộng hưởng
Những yếu tố hóa học nào có mặt trong cấu trúc của ADN?
A. C,H,O,N,P
B. C,H,O,N
C. C,H,O,
D. C,H
Xương bánh chè là xương thuộc loại khớp nào?
A. Khớp động
B. Khớp bất động
C. Khớp bán động
D. Khớp Chuyển động
Ở người bình thường lúc nghỉ ngơi, nhịp tim khoảng bao nhiêu lần/phút?
A. 60 lần/p
B. 65 lần/p
C. 70 lần/p
D. 75 lần/p

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: