Đăng Nhập
'Gió đưa cây cải về trời... ở lại chịu lời đắng cay' là rau gì?
A. Diếp cá
B. Mồng tơi
C. Rau răm
D. Ngò tây
"Hoa thơm ai chẳng nâng niu/Người khôn ai chẳng mến yêu mọi bề" thuộc thể loại văn học nào?
A. Ca dao
B. Tục ngữ
C. Danh ngôn
D. Thành ngữ
'Những khi đã biết lầm lỗi thì biết ăn năn cải hối' thuộc thể loại văn học nào?
A. Danh ngôn
B. Châm ngôn
C. Ca dao
D. Tục ngữ
Quê hương của Bác Hồ ở đâu?
A. Nghệ An
B. Quảng Bình
C. Hà Tĩnh
D. Hà Nội
Huyện Nam Đàn thuộc tỉnh nào của Việt Nam?
A. Thanh Hóa
B. Nam Định
C. Hà Tỉnh
D. Nghệ An

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: