Đăng Nhập
Việt Nam giáp với Lào, Campuchia, và quốc gia nào?
A. Trung Quốc
B. Thái Lan
C. Myanmar
D. Philippines
Đến năm 2012, Việt Nam có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Thành phố nào là thành phố lớn nhất của Việt Nam?(về dân số)
A. Tp. Hà Nội
B. Tp. Cần Thơ
C. Tp. Hải Phòng
D. Tp. Hồ Chí Minh
Ca sĩ nào chuyên chơi dòng nhạc đồng quê ?
A. Britney Spears
B. Faith Hill
C. Tina Turner
D. Pink
Joseph Haydn, tác giả của 104 bản giao hưởng, cha đẻ của giao hưởng cổ điển quy định một bản giao hưởng gồm bao nhiêu chương?
A. 3 chương
B. 4 chương
C. 5 chương
D. Không Quy Định

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: