Đăng Nhập
'Giải thuật tình yêu' là một tác phẩm tình yêu đặc sắc, nó thuộc thể loại gì?
A. Thơ tình Toán học
B. Thơ tinh Lý học
C. Thơ tình Tin học
D. Thơ tình Hoá học
'Giải thuật tình yêu' là một tác phẩm thơ tình tin học, nó được ai sáng tác?
A. Chế Lan Viên
B. Nguyễn Bính
C. Nguyễn Tử Quảng
D. Nguyễn Anh Khoa
'Chất liệu nào sau đây được dùng để may quần áo Jeans cổ điển?
A. Vải Katê
B. Vải Sil
C. Vải Đêmim
D. Vải Kaki
Các loại bánh dưới đây có một loại không là bánh nướng?
A. Bánh thuẫn
B. Bánh bông lan
C. Bánh tiêu
D. Bánh kẹp
Hành tinh to nhất trong Hệ Mặt Trời là hành tinh nào?
A. Thiên vương tinh
B. Mộc tinh
C. Sao chổi
D. Thổ tinh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: