Đăng Nhập




Tên khu du lịch tự hào là vùng đất tứ linh vì cách xây dựng chia nơi đây thành 4 khu: Long, Lân, Quy, Phụng nổi tiếng ở Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh?
A. Đầm Sen
B. Suối Tiên
C. Kỳ Hòa
D. Thác Bà
Samurai là những chiến binh thời xưa của nước nào?
A. Hàn Quốc
B. Nhật Bản
C. Trung Quốc
D. Ấn Độ
Vũ khí của các chiến binh Samurai là gì?
A. Súng
B. Phi tiêu
C. Kiếm
D. Cung
Ai là người tìm ra châu Mỹ?
A. Marco Polo
B. Christophe Colombo
C. Washington
D. James Cook
Quả bom nguyên tử đầu tiên được thả xuống thành phố nào?
A. Hiroshima
B. Nagasaki
C. Tokyo
D. Osaka

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: