Đăng Nhập
Máy quang phổ lăng kính hoạt động dựa trên hiện tượng gì?
A. Phản xạ
B. Khúc xạ
C. Giao thoa
D. Tán sắc
Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dùng lăng kính dựa trên hiện tượng gì?
A. Tán sắc ánh sáng
B. Khúc xạ ánh sáng
C. Phản xạ ánh sáng
D. Giao thoa ánh sáng
Quang phổ liên tục được phát ra bởi:
A. Dây tóc bóng đèn
B. Màn hình tivi
C. Bóng đèn neôn sáng
D. Con đom đóm
Tia tử ngoại có thể:
A. Gây ra tác dụng nhiệt
B. Xuyên qua kim loại mỏng
C. Bị nước hấp thụ
D. Chụp ảnh ban đêm
Khi chụp X Quang, người ta sử dụng tia gì?
A. Tia Rơnghen cứng
B. Tia gamma
C. Tia Rơnghen mềm
D. Tia tử ngoại

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: