Đăng Nhập




Thị xã Nghĩa Lộ thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Sơn La
B. Phú Thọ
C. Tuyên Quang
D. Yên Bái
Ông cùng với 3 Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn, được xem là một trong "tứ trụ" của sử học Việt Nam, ông là ai?
A. Trần Quốc Vượng
B. Dương Trung Quốc
C. Phan Xuân Biên
D. Phan Huy Lê
Ông được xem là một trong "tứ trụ" "Lâm, Lê, Tấn, Vượng"( tức gồm các Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn và Trần Quốc Vượng) của sử học Việt Nam đương đại. Theo lời giải thích của chính ông[1], đó là chuyện huyền thoại có lẽ hình thành vào cuối thập kỷ 1960, khi cả bốn ông đều nổi tiếng học giỏi. Ra trường vào giữa thập kỷ 1950, ba ông “Lâm, Lê, Vượng” học cùng khoá, còn ông "Tấn" học sau (thủ khoa năm 1957). Sau đó, theo lệnh của khoa, ông và giáo sư Hà Văn Tấn góp sức xây dựng ngành Khảo cổ học của khoa Sử, vì sau năm 1954, khi Pháp rút khỏi Việt Nam thì ngành Khảo cổ Việt Nam hầu như chỉ còn là con số 0, không có một nhà khảo cổ học nào. Ông đã lên lớp đầu tiên về Khảo cổ học Việt Nam niên khoá 1959 – 1960, cùng với sự giúp đỡ tư liệu của giáo sư Hà Văn Tấn.
Thị xã Tam Điệp thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Ninh Bình
B. Hà Giang
C. Yên Bái
D. Vĩnh Phúc
Thị xã Thái Hòa thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Nghệ An
B. Cao Bằng
C. Thái Nguyên
D. Lạng Sơn
Thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Thái Nguyên
B. Vĩnh Phúc
C. Lạng Sơn
D. Tuyên Quang

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: