logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Danh thần nào dưới triều đại Lê Thánh Tông được coi là nhà toán học đầu tiên của Việt Nam?

A. Vũ Hửu

B. Lương Thế Vinh

C. Nguyễn Hửu Thận

D. Hoàng Xuân Hãn

2. Không có loại sữa nào trong các loại sữa sau đây?

A. Sữa đậu nành

B. Sữa đậu xanh

C. Sữa đậu phộng

D. Sữa đậu đủa

3. Đâu là tên một loại động vật?

A. Cỏng

B. Bê

C. Vác

D. Khuân

4. Tập thơ đầu tay của Huy Cận có tên là gì?

A. Lửa thiêng

B. Lửa hồng

C. Lửa cháy

D. Lửa đạn

5. Quốc gia nào sau đây có tên nước trùng với tên thủ đô?

A. Panama

B. Bangladesh

C. Maldives

D. Sri Lanka

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: