Đăng Nhập
Đâu là tên một loại nấm ăn được?
A. Nấm chó
B. Nấm mèo
C. Nấm chim
D. Nấm ngựa
Theo các tài liệu còn ghi lại thì cha đẻ của hình thức quảng cáo là người nước nào?
A. Ai Cập
B. Hy Lạp
C. Italy
D. Mỹ
Theo các tài liệu còn ghi lại thì cha đẻ của hình thức quảng cáo là một người Ai Cập cổ. Ông đã dán tờ thông báo đầu tiên trên tường thành Thebes vào khoảng năm 3000 trước Công nguyên.Vài thế ky sau đó, ở Hy Lạp hình thức thông báo này trở nên rất phổ biến khi các thông tin dành cho công chúng được vẽ lên các tấm bảng gỗ trưng bày ở quảng trường thành phố.
Đâu là hình thức quảng cáo trực tyuến?
A. Quảng cáo trên TiVi
B. Quảng cáo trên Báo
C. Quảng cáo trên Internet
D. Quảng cáo trên đường
"Đài Quyền Đạo" là tên gọi của môn võ nào?"
A. Teakwondo
B. Karatedo
C. Pencatsilat
D. Vovinam
Các cụ già thường tập một môn võ nào để dưỡng sinh?
A. Vovinam
B. Thái cực quyền
C. Thiếu Lâm Quyền
D. La Hán Quyền

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: