Đăng Nhập
Sóng dừng là 1 trường hợp của hiện tượng gì?
A. Cộng hưởng
B. Tự cảm
C. Hỗ cảm
D. Giao Thoa
Số 10010 là số ở hệ nhị phân, dạng bát phân của nó là gì?
A. 21
B. 22
C. 23
D. 24
Hồ Than Thở thuộc tỉnh nào ở nước ta?
A. Sơn La
B. Gia Lai
C. Lâm Đồng
D. Daklak
Lần gần đây nhất sao chổi Halley xuất hiện là vào năm nào
A. 1984
B. 1985
C. 1986
D. 1987
Ai là người giả dạng phóng viên để mưu sát Toàn quyền Đông Dương?
A. Phạm Hồng Thái
B. Phạm Văn Đồng
C. Hồ Tùng Mậu
D. Tôn Đức Thắng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: