Đăng Nhập
Nhắc đến cầu Tràng Tiền, người ta nhớ đến nơi nào?
A. Đà Nẵng
B. Nghệ An
C. Huế
D. Hà Nội
Nhắc đến nhà hát kích Opera nổi tiếng, người ta biết đến đất nước nào?
A. Hoa Kỳ
B. Singapore
C. Australia
D. Nhật Bản
Nhắc đến núi Phú Sĩ, người ta biết đến nước nào?
A. Trung Quốc
B. Hàn Quốc
C. Nhật Bản
D. Việt Nam
Nhắc đến Mai An Tiêm, người ta nghỉ đến quả gì?
A. Quả chuối
B. Quả táo
C. Quả dưa hấu
D. Quả dưa leo
Từ gì còn thiếu trong dấu ba chấm: "Một nụ cười bằng ... thang thuốc bổ"?
A. Bảy
B. Tám
C. Chín
D. Mười

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: