Đăng Nhập
Ngân hàng đầu tiên ra đời trên thế giới ở quốc gia nào?
A. Đức
B. Pháp
C. Nhật Bản
D. Itlya
Ba điều tốt lành của người Trung Quốc theo thứ tự nào sau đây là đúng?
A. Phúc, Thọ, Lộc
B. Thọ, Thọ, Phúc, Lộc
C. Phúc, Lộc, Thọ
D. Thọ, Phúc, Lộc
Quốc gia nào từng có 1 thành phố nằm trong 1 hang động?
A. Thổ Nhĩ Kỳ
B. Isrsel
C. Banglades
D. Ấn Độ
Cá hồi khi trưởng thành bơi về đâu để đẻ trứng?
A. Bãi san hô
B. Nơi sinh ra
C. Trên mặt nước
D. Tận đáy biển sâu
Gấu trúc chỉ có thể được tìm thấy trong tự nhiên ở đâu?
A. Đức
B. Trung Quốc
C. Hoa Kỳ
D. Hàn Quốc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: