Đăng Nhập
Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu bị dị tật gì?
A. Điếc
B. Thần kinh
C. Mù
D. Câm
Trang phục truyền thống của Ấn Độ?
A. Sari
B. Hanbok
C. Kimono
D. Kebaya
Dãy núi ngăn cách châu Âu và châu Á?
A. Phanxiphang
B. Olympia
C. Everet
D. Uran
Công trình đứng đầu khu vực ở Việt Nam?
A. Thuỷ điện Yaly
B. Đường Hồ Chí Minh
C. Hầm đường bộ Hải Vân
D. Cầu Mỹ Thuận
Ngôn ngữ nào được nhiều người nhất trên thế giới?
A. Anh
B. Trung Quốc
C. Pháp
D. Đức

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: