Đăng Nhập
Hành tinh quay nhanh nhất trong Hệ mặt trời?
A. Sao Kim
B. Sao Hỏa
C. Sao Mộc
D. Sao Thủy
Sao Mộc là hành tinh có vận tốc quay cao nhất trong số các hành tinh của Hệ Mặt Trời (hành tinh lùn Ceres thực hiện một vòng quay chỉ hết 0.3781 ngày tức 9.0741 giờ):Mặt Trời là 25,05 ngàySao Thủy là 58,6462 ngàySao Kim là 243.0184 ngàyTrái Đất là 23.934 giờSao Hỏa là 24,622962 giờSao Thổ là 10,65 giờSao Thiên Vương là 17.233 giờSao Hải Vương là 16,11 giờ
Công trình vĩ đại nào của loài người có thể nhìn thấy được khi ở ngoài vũ trụ?
A. Kim Tự Tháp Ai Cập
B. Vạn Lý Trường Thành
C. Hải Đăng alexandria
D. Lăng Mộ Giza
Loài chim bay nhanh nhất thế giới?
A. Chim Hải Âu
B. Chim Đại Bàng
C. Chim Cắt
D. Chim Ruồi
Trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân, món ăn nào được bà cụ Tứ gọi là món “chè khoán”?
A. Cháo hành
B. Cháo hến
C. Cháo trắng
D. Cháo cám
Quê hương của đại thi hào Nguyễn Du ?
A. Hà Nam
B. Hà Nội
C. Hà Tây
D. Hà Tĩnh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: