logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Tên của ngọn núi cao nhất thế giới Everest được lấy từ đâu?

A. Tên 1 người Ấn Độ

B. Tên một ngôi làng

C. Tên một thành phố

D. Tên một di tích

2. Tổ chức của Liệp hiệp quốc về giáo dục, khoa học và văn hóa gọi tắt là gì?

A. UNICEP

B. WHO

C. UNESCO

D. ASEAN

3. Quỹ trẻ em của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là gì?

A. UNESCO

B. UNICEF

C. IMF

D. FAO

4. Tổ chức y tế thế giới được gọi tắt là gì?

A. WHO

B. UNESCO

C. UNICEF

D. NATO

5. Thị trường chung vùng Trung Mỹ gọi tắt là gì?

A. CACM

B. EFTA

C. EU

D. LAIA

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: