Đăng Nhập
Tên của ngọn núi cao nhất thế giới Everest được lấy từ đâu?
A. Tên 1 người Ấn Độ
B. Tên một ngôi làng
C. Tên một thành phố
D. Tên một di tích
Tổ chức của Liệp hiệp quốc về giáo dục, khoa học và văn hóa gọi tắt là gì?
A. UNICEP
B. WHO
C. UNESCO
D. ASEAN
Quỹ trẻ em của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là gì?
A. UNESCO
B. UNICEF
C. IMF
D. FAO
Tổ chức y tế thế giới được gọi tắt là gì?
A. WHO
B. UNESCO
C. UNICEF
D. NATO
Thị trường chung vùng Trung Mỹ gọi tắt là gì?
A. CACM
B. EFTA
C. EU
D. LAIA

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: