Đăng Nhập
Trong các Trạng theo cách gọi dân gian sau, ai là người đỗ Trạng nguyên thật?
A. Trạng Me
B. Trạng Quỳnh
C. Trạng Lợn
D. Trạng Cờ
6
Trước đây, "Hòn ngọc viễn Đông" là mỹ danh người phương Tây đặt cho thành phố nào?
A. Hà Nội
B. Huế
C. Nha Trang
D. Sài Gòn
Khi nói đến ngày tết thì hình ảnh câu đối đỏ thường gắn với hình ảnh nào sau đây
A. Quả chuối xanh
B. Bát chè xanh
C. Búp sen xanh
D. Bánh chưng xanh
5
Đâu không phải là tên 1 chương trình thường kỳ của đài TH Việt Nam?
A. Gõ cửa ngày mới
B. Người xây tổ ấm
C. Việt Nam tôi yêu
D. Khi người ta trẻ
7
Đâu không phải là một dạng đuôi của tập tin ảnh?
A. .jpg
B. .html
C. .png
D. .gif
5

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: