Đăng Nhập
Có một ngành CN được gọi là ngành CN “ không khói”. Đó là ngành nào?
A. Công Nghiệp Khí
B. Công Nghiệp Nặng
C. Công Nghiệp Nhẹ
D. Du Lịch
Con vật gì được xem như là con bò sữa của ấn độ?
A. Dê
B. Cừu
C. Hưu
D. Trâu
Tế bào sinh dưỡng còn gọi là gì?
A. Protein
B. Sôma
C. Chất béo
D. Chất đạm
Đơn vị cấu tạo của Protein là gì?
A. Axit Nucleic
B. Axit Amin
C. Axit Nitric
D. Axit Sunfuric
Khi tăng nhiệt độ từ 0-4 độ thì thể tích của nước sẽ thay đổi thế nào?
A. Tăng lên
B. Giảm đi
C. Giãn ra
D. Co lại

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: