Đăng Nhập
Giọng Đô trưởng có mấy cung và mấy nửa cung?
A. 3 cung, 4 nửa cung
B. 2 cung, 5 nửa cung
C. 5 cung, 2 nửa cung
D. 4 cung, 3 nửa cung
Quãng Đô - Rê, Rê - Mi, Fa - Sol, Sol - La, La - Si có 1 cung. Quãng Mi - Fa và Si - Đô có nửa cung
Nữ diễn viên nào được giải tượng vàng oscar năm 2011
A. Mery treep
B. Angelia jolie
C. Julia jobert
D. Jennifer Aniston
Than đá trong Hóa Học được kí hiệu là?
A. Na (Natri)
B. K (Kali)
C. C (Cac bon)
D. Ca (canxi)
Không chỉ than đá mà các loại than nói chung đều được kí hiệu là C
Đâu không phải là một địa chỉ IP trong mạng máy tính?
A. 192.168.1.1
B. 192.168.1.100
C. 192.168.1.200
D. 192.168.1.300
Cột cờ quốc gia Lũng Cú nằm ở đỉnh núi Lũng Cú có độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Hà Giang
B. Lạng Sơn
C. Cao Bằng
D. Hà Nội

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: