Đăng Nhập
Bảo bối của Trư Bát Giới là cái gì?
A. Cuốc
B. Cào
C. Xẻng
D. Xà beng
"Quạt Ba Tiêu" là bảo bối của nhân vật nào?
A. Bà La Sát
B. Ngưu Ma Vương
C. Bạch Cốt Tinh
D. Hồng Hà Nhi
Có câu thành ngữ "Vụng chèo khéo ... " cái gì?
A. Lái
B. Đẩy
C. Chống
D. Khua
Nếu lai giữa bố là Hổ, mẹ là Sư tử thì con là gì?
A. Cọp
B. Báo
C. Sư hổ
D. Hổ sư
Nếu lai giữa Bố là sư tử và mẹ là hổ thì lũ con gọi là gì?
A. Hổ sư
B. Sư Hổ
C. Sư sư hổ
D. Sư sư

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: