Đăng Nhập
Nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam là nhạc cụ nào?
A. Trống
B. Cồng, chiêng
C. Đàn t'rưng
D. Đàn đá
Trong âm nhạc, hóa biểu có 2 dấu giáng gồm những âm nào giáng?
A. Mi giáng, Si giáng
B. Si giáng, Đô giáng
C. Si giáng, Mi giáng
D. Si giáng, Rê giáng
Nhạc sĩ Hoàng Vân là tác giả của bài hát nào sau đây?
A. Một mùa xuân nho nhỏ
B. Bóng cây Kơ-nia
C. Hò kéo pháo
D. Tuổi hồng
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn là tác giả bài hát nào?
A. Lên đàng
B. Nhạc rừng
C. Biết ơn chị Võ Thị Sáu
D. Đường chúng ta đi
Nhạc sĩ Sô-panh là người nước nào?
A. Nga
B. Ba Lan
C. Đức
D. Áo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: