logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam là nhạc cụ nào?

A. Trống

B. Cồng, chiêng

C. Đàn t'rưng

D. Đàn đá

2. Trong âm nhạc, hóa biểu có 2 dấu giáng gồm những âm nào giáng?

A. Mi giáng, Si giáng

B. Si giáng, Đô giáng

C. Si giáng, Mi giáng

D. Si giáng, Rê giáng

3. Nhạc sĩ Hoàng Vân là tác giả của bài hát nào sau đây?

A. Một mùa xuân nho nhỏ

B. Bóng cây Kơ-nia

C. Hò kéo pháo

D. Tuổi hồng

4. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn là tác giả bài hát nào?

A. Lên đàng

B. Nhạc rừng

C. Biết ơn chị Võ Thị Sáu

D. Đường chúng ta đi

5. Nhạc sĩ Sô-panh là người nước nào?

A. Nga

B. Ba Lan

C. Đức

D. Áo

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: