logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Địa danh lịch sử, nơi hơn 20 vạn quân Thanh bị đánh tan tác vào mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789) là địa danh nào?

A. Gò Đống Đa

B. Đồng Xoài

C. Xoài Mút

D. Mộc Hóa

2. Mùa xuân năm nào Bác Hồ từ nước ngoài trở về Việt Nam, sống và làm việc tại hang Pắc Pó?

A. 1940

B. 1941

C. 1942

D. 1943

3. Hang Pắc Pó, nơi Bác từng sống và làm việc, hang ở tỉnh nào?

A. Lạng Sơn

B. Sơn La

C. Lai Châu

D. Cao Bằng

4. Nơi duy nhất có dòng sông băng chảy qua đường xích đạo là núi Cotopaxi ở quốc gia nào?

A. Uruguay

B. Venezuela

C. Êcuado

D. Colombia

5. Nghề mộc phát triển ở tỉnh nào nhất?

A. Hà Đông

B. Hà Tây

C. Hà Nội

D. Hà Nam

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: