Đăng Nhập
"Lý tế Xuyên" là tác giả của tác phẩm văn học nào sau đây?
A. Lĩnh Nam chích quái
B. Vũ Trang tùng Bút
C. Việt điện u linh tập
D. Truyền Kỳ Lục Mạng
Cuốn sách này gồm 27 thiên, chia làm 3 mục (Nhân quân, Nhân thần, Hạo khí) kể về công tích 27 vị thần [3] được thờ trong các đền miếu thời Lý -Trần. Sau, có nhiều người ở đời Hậu Lê ra công tục biên, thành ra sách có đến 4 quyển, gồm 41 truyện
Thi vào các trường Đại học thể dục thể thao các thí sinh phải thi khối nào?
A. Khối H
B. Khối M
C. Khối N
D. Khối T
Trong truyện "Cô bé bán diêm" cô bé quẹt cây diêm thứ mấy thì thấy con Ngỗng quay?
A. Nhất
B. Hai
C. Ba
D. Cuối cùng
Tác phẩm nào sau đây được gọi là "thiên cổ kỳ bút"?
A. Lĩnh Nam chích quái
B. Thiên Nam vân lục
C. Truyền kỳ mạn lục
D. Vũ trung tùy bút
Người nước nào từ xa xưa đã biết sử dụng cao su bọc lót cho các dụng cụ có tay cầm như, dao, vũ khí... và biết làm ra những đôi giày từ cao su không thấm nước?
A. Hy Lạp
B. Trung Quốc
C. Maya
D. Ai Cập

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: