Đăng Nhập
Thành phố nào của Afghanistan có nền kinh tế phát triển nhất?
A. Kabul
B. Ghaza
C. Kandahar
D. Herat
Ngôn ngữ chính thức của Pakistan là gì?
A. Dari
B. Pushtu
C. Kurd
D. Urdur
Đơn vị tiền tệ cũ của Hy Lạp là gì?
A. Lev
B. Drachma
C. Krona
D. Escudo
Hương vị chính trong các món ăn của Thái Lan là gì?
A. Mặn
B. Ngọt
C. Chua
D. Cay
Điểm cực bắc của Phần Lan thuộc địa phận tỉnh nào?
A. Vaasa
B. Turku
C. Lapland
D. Oulu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: