Đăng Nhập
Tàu vũ trụ có người lái đầu tiên hạ cánh xuống mặt trăng tên là gì?
A. Alpha
B. Apollo 11
C. Apollo 17
D. Con Thoi
Nước ta chính thức lấy tên là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào?
A. 1973
B. 1974
C. 1975
D. 1976
Tam giác có ba cạnh a, b, c thoả mãn đẳng thức a² + b² = c² là tam giác gì?
A. Tam giác nhọn
B. Tam giác cân
C. Tam giác vuông
D. Tam giác đều
Ai là tác giả của “Đại Việt sử kí toàn thư”?
A. Nguyễn Du
B. Nguyễn Trãi
C. Ngô Sĩ Liên
D. Đỗ Bằng
1 byte gồm bao nhiêu bit?
A. 5 bit
B. 6 bit
C. 7 bit
D. 8 bit

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: