Đăng Nhập
'Giờ trái đất' là khoảng thời gian nào trong ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm?(theo giờ địa phương)
A. 7h30 đến 8h30
B. 8h30 đến 9h30
C. 7h đến 8h
D. 8h đến 9h
Thế giới có bao nhiêu châu lục có tổ chức chính quyền?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Trong hệ mặt trời, hành tinh nào có sự sống?
A. Kim tinh
B. Thủy tinh
C. Trái đất
D. Hỏa tinh
Hành tinh nào có chiều quay không cùng chiều với các hành tinh còn lại?
A. Thủy tinh
B. Kim tinh
C. Trái đất
D. Hỏa tinh
Hành tinh nào không có bầu khí quyển?
A. Kim tinh
B. Trái đất
C. Hỏa tinh
D. Mộc tinh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: