Đăng Nhập
Diễn viên đóng vai Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn châu cách cách ?
A. Lâm Tâm Như
B. Kim Toả
C. Tiểu Yến
D. Triệu Vi
Chất khí thường dùng để bơm vào bể bơi để diệt khuẩn ?
A. Oxi
B. Hidro
C. Clo
D. Lưu huỳnh
Quyển sách nổi tiếng với các kỷ lục trên thế giới ?
A. Guinness
B. Guynessary
C. Ganness
D. Guinnass
Báo gấm chạy với vận tốc bao nhiêu ?
A. 1 dặm/h
B. 5 dặm/h
C. 60 dặm/h
D. 1000 dặm/h
Loài vật có tốc độ di chuyển nhanh nhất Thế giới ?
A. Báo gấm
B. Chim Ưng
C. Sóc
D. Rắn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: