Đăng Nhập
Tổng các chữ số từ 1 đến 2001 chia cho 5 dư mấy?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Sóng điện từ có bước sóng từ 100m – 10m được gọi là sóng gì?
A. Sóng ngắn
B. Sóng vừa
C. Sóng dài
D. Sóng âm
Chức năng của bạch cầu là gì?
A. Tiêu diệt kháng thể
B. Tiêu diệt vi khuẩn
C. Tiêu diệt vi khuẩn và tế bào già
D. Tiêu diệt tế bào già
Vịnh Hạ Long có tất cả bao nhiêu hòn đảo?
A. 1964 lớn nhỏ
B. 1965 lớn nhỏ
C. 1967 lớn nhỏ
D. 1969 lớn nhỏ
Vịnh Hạ Long lần thứ hai được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm nào?
A. 1998
B. 1999
C. 2000
D. 2001

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: