Đăng Nhập
Con sông nào 'đục' nhất thế giới?
A. Sông Nil
B. Sông Hoàng Hà
C. Sông Volga
D. Sông Mekong
Thác nước cao nhất trên thế giới tên gì?
A. Thác Angel
B. Thazsc Victorya
C. Thác Jolie
D. Thác Maria
Trò chơi ô chữ xuất hiện lần đầu tiên ở New York vào năm nào?
A. 1902
B. 1908
C. 1913
D. 1916
Laslo Biro đã phát minh ra cái gì vào năm 1938?
A. Bút bi
B. Bút chì
C. Bút mực
D. Bút lông
Tờ báo đầu tiên ở Việt Nam được in bằng chữ quốc ngữ?
A. Người cùng khổ
B. Thanh niên
C. Sài Gòn giải phóng
D. Gia Định báo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: