Đăng Nhập
Chương trình phát triển của Liên hợp quốc viết tắt là gì?
A. UN
B. FAO
C. ADB
D. UNDP
Chỉ số phát triển con người (HDI) dựa trên mấy biến số (chỉ tiêu)?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Tuổi thọ bình quân, học vấn, thu nhập
Đâu không phải là tiêu chí để đánh giá chỉ số phát triển con người (HDI)?
A. Thu nhập
B. Học vấn
C. Tuổi thọ
D. Nghề nghiệp
Phần đường giành cho người đi bộ giáp nhà của những đường phố?
A. Đông
B. Hè
C. Thu
D. Xuân
Một héc ta bằng 10.000m², nó bằng bao nhiêu a?
A. 10
B. 100
C. 1.000
D. 10.000
1a = 100m²

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: