logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Chương trình phát triển của Liên hợp quốc viết tắt là gì?

A. UN

B. FAO

C. ADB

D. UNDP

2. Chỉ số phát triển con người (HDI) dựa trên mấy biến số (chỉ tiêu)?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Tuổi thọ bình quân, học vấn, thu nhập

3. Đâu không phải là tiêu chí để đánh giá chỉ số phát triển con người (HDI)?

A. Thu nhập

B. Học vấn

C. Tuổi thọ

D. Nghề nghiệp

4. Phần đường giành cho người đi bộ giáp nhà của những đường phố?

A. Đông

B. Hè

C. Thu

D. Xuân

5. Một héc ta bằng 10.000m², nó bằng bao nhiêu a?

A. 10

B. 100

C. 1.000

D. 10.000

1a = 100m²
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: