Đăng Nhập
Thị xã Sông Công thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Tuyên Quang
B. Thái Nguyên
C. Vĩnh Phúc
D. Hà Tây
Đường sắt Bắc - Nam không đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
A. Tp Hồ Chí Minh
B. Đồng Nai
C. Tây Ninh
D. Bình Thuận
Đường sắt Bắc - Nam không đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
A. Đồng Nai
B. Bình Thuận
C. Lâm Đồng
D. Ninh Thuận
Đường sắt Bắc - Nam không đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
A. Ninh Thuận
B. Bình Thuận
C. Đồng Nai
D. Lâm Đồng
Đường sắt Bắc - Nam đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
A. Đồng Nai
B. Lâm Đồng
C. Đắc Lắc
D. Bình Phước

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: