Đăng Nhập
Vị vua Việt Nam trị vì trong thời gian lâu nhất (55 năm) là ai?
A. Lê Thánh Tông
B. Trần Nhân Tông
C. Minh Mạng
D. Lý Nhân Tông
Môn bắn cung được đưa vào Olympic từ năm nào?
A. 1972
B. 1976
C. 1980
D. 1984
Đàn Thập Lục còn được gọi là đàn gì?
A. Đàn tranh
B. Đàn bầu
C. Đàn nguyệt
D. Đàn cò
Người Ai Cập làm ra giấy bằng cây gì?
A. Cây tre
B. Cây sậy
C. Cây mía
D. Cây lau
Cuộc chiến tranh Trăm Năm giữa Anh và Pháp bắt đầu từ năm nào?
A. 1202
B. 1337
C. 1475
D. 1488
Chiến tranh Trăm Năm là cuộc chiến tranh giữa Anh và Pháp kéo dài từ năm 1337 đến năm 1453 nhằm giành giật lãnh thổ và ngôi vua Pháp. Hai phe chính tham gia vào cuộc chiến là hoàng tộc Valois (vua Pháp) và hoàng tộc Plantagenet (vua Anh). Hoàng tộc Plantagenet làm vua ở Anh từ thế kỷ 12 và có gốc gác từ các vùng của Pháp như Anjou và Normandy. Chiến tranh nổ ra xoay quanh chuyện nhà Valois tuyên bố mình là vua của nước Pháp, còn nhà Plantagenet lại đòi hỏi ngôi vua của cả nước Pháp và nước Anh.Cuộc chiến tranh chia làm bốn giai đoạn Chiến tranh thời Edward (1337-1360), Chiến tranh thời Charles (1369-1389), Chiến tranh thời nhà Lancaster (1415-1429), và sau đó là sự suy tàn dần của Anh sau khi xuất hiện của nữ anh hùng Jeanne d'Arc. Thuật ngữ "Chiến tranh Trăm Năm" là thuật ngữ được các nhà sử học đặt ra để mô tả theo chuỗi sự kiện.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122404
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: