Đăng Nhập
Ai là người đầu tiên sở hữu máy bay riêng ở Việt Nam?
A. Cao Văn Sơn
B. Đoàn Nguyên Đức
C. Trần Đình Long
D. Trần Trinh Huy
Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy (1900-1973, còn có tên khác là Ba Huy) là một tay chơi nổi tiếng ở Sài Gòn và miền Nam những năm 1930, 1940.
Để tả một sự xảo quỵêt người ta thường dùng thành ngữ nào?
A. Mèo mù vớ cá rán
B. Mèo mã gà đồng
C. Làm như mèo mữa
D. Mèo già hóa cáo
Để tả một sự may mắn người ta thường dùng thành ngữ nào?
A. Mèo mù vớ cá rán
B. Mèo khen mèo dài đuôi
C. Làm như mèo mữa
D. Mèo già hóa cáo
Để tả một sự cẩu thả người ta thường dùng thành ngữ nào?
A. Mèo mù vớ cá rán
B. Mèo mã gà đồng
C. Làm như mèo mữa
D. Mèo già hóa cáo
Cụm từ "sơn hào hải vị" dùng để chỉ về lĩnh vực nào?
A. May mặt
B. Chăn nuôi
C. Ẩm thực
D. Trồng trọt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: