logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Vợ của Napoleon có tên là gì?

A. Maria Antoinelte

B. Mona Lisa

C. Helen Sweisteger

D. Jose Phine

2. Chi phí của Mỹ đổ vào chiến tranh Việt Nam, kể cả chi phí gián tiếp là khoảng bao nhiêu?

A. 9 tỉ USD

B. 90 tỉ USD

C. 900 tỉ USD

D. 9000 tỉ USD

3. Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc thông qua hiệp ước nào?

A. Geneve

B. Versailles

C. Warsaw

D. Paris

4. Thành phố nào sau đây không thuộc 'vành đai mặt trời' của Mỹ?

A. San Francisco

B. Chicago

C. Miami

D. Los Angeles

5. Đâu là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Bình Phước ?

A. Đồng Xoài

B. Phước Long

C. Bình Long

D. Lộc Ninh

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: