Đăng Nhập
Vợ của Napoleon có tên là gì?
A. Maria Antoinelte
B. Mona Lisa
C. Helen Sweisteger
D. Jose Phine
Chi phí của Mỹ đổ vào chiến tranh Việt Nam, kể cả chi phí gián tiếp là khoảng bao nhiêu?
A. 9 tỉ USD
B. 90 tỉ USD
C. 900 tỉ USD
D. 9000 tỉ USD
Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc thông qua hiệp ước nào?
A. Geneve
B. Versailles
C. Warsaw
D. Paris
Thành phố nào sau đây không thuộc 'vành đai mặt trời' của Mỹ?
A. San Francisco
B. Chicago
C. Miami
D. Los Angeles
Đâu là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Bình Phước ?
A. Đồng Xoài
B. Phước Long
C. Bình Long
D. Lộc Ninh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: