Đăng Nhập
Công đoạn nào không có trong quy trình sản xuất nấm rơm?
A. Ủ rơm
B. Xếp mô
C. Cấy giống
D. Tỉa cành
Công đoạn nào không có trong quy trình sản xuất bánh mỳ?
A. Nhào bột
B. Chia bột
C. Vê tròn
D. Cắt lát
Công đoạn nào không có trong quy trình sản xuất bánh mỳ?
A. Lên men
B. Tạo hình
C. Hấp
D. Nướng
Trong sản xuất bánh mỳ, loại khí nào giúp bánh mỳ nỡ?
A. Oxy
B. Cacbonic
C. Nitơ
D. Hydro
Bánh khọt được làm từ nguyên liệu là bột gì?
A. Bột mỳ
B. Bột gạo
C. Bột khoai
D. Bột sắn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: