Đăng Nhập
Bảng chữ cái của Italya bao gồm bao nhiêu chữ cái?
A. 20
B. 21
C. 23
D. 25
Bảng chữ cái của Arab bao gồm bao nhiêu chữ cái?
A. 25
B. 27
C. 28
D. 31
Bảng chữ cái của Hy Lạp bao gồm bao nhiêu chữ cái?
A. 21
B. 22
C. 23
D. 24
Đâu là công trình kiến trúc đặc trưng của châu Âu?
A. Chùa
B. Đình
C. Miếu
D. Lâu đài
Các cụ của chúng ta trước đây mơ ước được "Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ ..."? nước nào?
A. Trung Quốc
B. Nhật
C. Hàn Quốc
D. Nga

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122389
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: