Đăng Nhập
Tác phẩm nào của Nam Cao không viết về người nông dân?
A. Đời Thừa
B. Lão Hạt
C. Một bửa no
D. Trẻ em ko đc ăn thịt chó
Tác phẩm nào của Hàn Mặc Tử viết chưa xong thì ông đã qua đời?
A. Duyên kỳ ngộ
B. Quần tiên hội
C. Hồn lìa khỏi xác
D. Một cõi quên
Nhà thơ nào đã viết tiếp "Quần tiên hội" của Hàn Mặc Tử?
A. Phạm Quý Thích
B. Đơn Phương
C. Lý Phương Liên
D. Phạm Minh Kiên
Đơn Phương tên thật là Trần Hồng Phương, sinh năm 1940 (đúng năm mất của nhà thơ Hàn Mặc Tử) đã từ giã cõi đời vào ngày 15/11/2012 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, sau đó đưa về an táng tại nghĩa trang bệnh viện phong Bến Sắn, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.Năm 1972, một cơn bệnh ập đến tàn phá thể xác nhà thơ dữ dội. Trong thời gian dưỡng bệnh, ông dành thời gian đọc và nghiền ngẫm tác phẩm Quần tiên hội của Hàn Mặc Tử cùng những ý tưởng về ba chương còn lại mà Hàn Mặc Tử ghi lại trước khi qua đời. Ông đã lấy hết tinh lực của tâm hồn triển khai tiếp ba hồi Quần tiên hội Hàn Mặc Tử bỏ dở. Đến năm 1988, Quần tiên hội hoàn chỉnh gồm 5 hồi do Hàn Mặc Tử khởi thảo và Đơn Phương hoàn thành gồm 700 câu thơ (trong đó có 41 câu thơ của Hàn Mặc Tử).
Đâu không phải là một hệ đếm?
A. Hệ đơn phân
B. Hệ nhị phân
C. Hệ lục phân
D. Hệ bát phân
Trong cách viết số La Mã số nào sau đây lớn nhất?
A. C
B. D
C. L
D. M
L:50, C:100,D:500, M:1000,X:10,V:5,I:1

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: