Đăng Nhập
Bộ phim nào đại diện cho phim Việt Nam tham gia giải Oscar năm 2012?
A. Mùi cỏ cháy
B. Đời cát
C. Mùa ổi
D. Tâm hồn mẹ
Trận đánh ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972 kéo dài bao nhiêu ngày đêm?
A. 56
B. 70
C. 81
D. 90
Điều kiện đối với phim dự giải Oscar là phải được chiếu thương mại ít nhất bao nhiêu ngày trong năm mà phim đó tham gia?
A. 7
B. 15
C. 20
D. 30
Hồ Tịnh Tâm ở Đại nội Huế có bao nhiêu đảo?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu
Đảo Bồng Lai ở trong hồ Tinh Tâm thuộc Đại Nội Huế nằm ở hướng nào của hồ?
A. Nam
B. Bắc
C. Đông
D. Tây

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: