Đăng Nhập
Bài hát thiếu nhi "Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày" do ai sáng tác?
A. Hàn Ngọc Bích
B. Nguyễn Ngọc Thiện
C. Phan Trần Bảng
D. Phạm Đăng Khương
Tam Cúc là cỗ bài gồm bao nhiêu quân bài?
A. 28
B. 30
C. 32
D. 34
Bao gồm 16 quân đỏ, 16 quân đen
Đợt rét cuối cùng của mùa đông xảy ra vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc Việt Nam được gọi là gì?
A. Rét nàng Xuân
B. Rét nàng Bân
C. Rét làng Bân
D. Rét làng bên
Nguyễn Khắc Hiếu là tên thật của tác giả nào?
A. Hàn Mặc Tử
B. Tản Đà
C. Thế Lữ
D. Chế Lan Viên
Ông Quê ở Sơn Tây, nổi tiếng với tác phẩm Thề non nước, Khối tình con, Giấc mmongj con...
Thành cổ Hà Nội mỡ ra 5 hướng gồm: Đông, Tây , Nam, Bắc và hướng nào?
A. Đông Nam
B. Đông Bắc
C. Tây Bắc
D. Tây Nam

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: