logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Điền tiếp vào dãy số sau: 0, 1, 5, 14, 30, 55, ...?

A. 67

B. 70

C. 91

D. 108

2. Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du có tất cả bao nhiêu câu lục bát?

A. 1789

B. 2360

C. 3254

D. 4327

3. Thiết bị nào được đánh giá là "bộ não" của máy tính?

A. ROM

B. RAM

C. CPU

D. Keyboard

4. Thủ đô của CHLB Đức trước khi sát nhập thành nước Đức thống nhất?

A. Berlin

B. Bonn

C. Munich

D. Franfurt

Cộng hòa Liên bang Đức cũ (Tây Đức) vào năm 1990.Thủ đô và trụ sở của chính phủ Đức nằm tại Berlin nhưng đa số nhân viên của các bộ và nhiều cơ quan liên bang vẫn còn ở tại Bonn, là thủ đô liên bang trước đây (hiện nay là thành phố liên bang).

5. Vua Hùng thứ 18 có đế hiệu là gì?

A. Hùng Toại Vương

B. Hùng Hậu Vương

C. Hùng Duệ Vương

D. Hùng Bát Vương

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: