Đăng Nhập
Mong muốn viết một bài văn xuôi đơn giản và trung thực về con người là của nhà văn nào?
A. Harry Martinson
B. Sholokhov
C. Heningway
D. Doris Lessing
Đâu là một căn bệnh?
A. Gút
B. Cút
C. Tút
D. Mút
Ở Việt Nam không có tờ tiền mệnh giá nào?
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 7000
"Bánh Đa" còn có tên gọi khác của người miền trung gọi là gì?
A. Bánh đúc
B. Bánh tráng
C. Bánh cái
D. Bánh cuốn
Ngày dân số Việt Nam?
A. 9/5
B. 12/6
C. 20/9
D. 26/12
Ngày 26.12.1961, Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) đã thông qua Quyết định số 216 hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.Ngày 19.5.1997, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 26.12 hàng năm làm ngày Dân số Việt Nam.Mục tiêu hàng đầu của chính sách dân số không phải là số lượng mà là chất lượng dân số, chính sách dân số chú trọng tới sức khỏe người mẹ và việc nuôi dạy con cái nên người.Trọng tâm của chính sách dân số ban hành năm 1961 là quan hệ giữa việc sinh con với hạnh phúc gia đình, số lượng con trong mỗi gia đình phải phù hợp với điều kiện sức khỏe, điều kiện kinh tế - khả năng chăm sóc và nuôi dạy, thì gia đình mới hòa thuận, hạnh phúc.Từ mức sinh rất cao với số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 6,39 con (năm 1960), đến năm 2008 đã giảm xuống chỉ còn 2,08 con (đã đạt mức sinh thay thế), tỷ lệ gia tăng dân số từ 3,93% năm 1960 đến năm năm 2008 chỉ còn 1,2%.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: